ประมูลราคา เช่าสถานที่โรงอาคารประจำวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

 ประกาศวันที่  16 กันยายน 2562

 รายละเอียด   รับซองระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 กำหนดดูสถานที่ วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. กำหนดรับซองวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00-09.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประมูลราคา เช่าสถานที่โรงอาคารประจำวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
   
  ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ