ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ (รอบ2)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562  
 

 ประกาศวันที่  18 เมษายน 2562

 รายละเอียด   ดังไฟล์ที่แนบ (วันที่20-21เมษายน 2562 งดรับสมัคร)

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ (รอบ2)​ประจำปีการศึกษา​ 2562  
 
   
  ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ