หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 9 เมษายน 2562 ตามห้อง  
 

 ประกาศวันที่  05 เมษายน 2562

 รายละเอียด   ดังไฟล์ที่แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ดังไฟล์ที่แนบ  
 
   
  ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ