ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 

 ประกาศวันที่  06 กุมภาพันธ์ 2563

 รายละเอียด   ดังแนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 
   
  วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล