ประกาศงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562 (แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทราบและถือปฎิบัติ)  
 

 ประกาศวันที่  03 กุมภาพันธ์ 2563

 รายละเอียด   ดังแนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     ประกาศงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562 (แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทราบและถือปฎิบัติ)  
 
   
  วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล