ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควตาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563  
 

 ประกาศวันที่  28 มกราคม 2563

 รายละเอียด   ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควตาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     ประกาศรายชื่อผู้สมัครโควตาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563  
 
   
  วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล