ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2562  
 

 ประกาศวันที่  07 พฤศจิกายน 2562

 รายละเอียด   ดังเอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2562  
 
   
  น้ำทิพย์ อยู่พัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ