กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 

 ประกาศวันที่  06 กันยายน 2562

 รายละเอียด   รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::     กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
 
   
  ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ