ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 ประกาศวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563

 รายละเอียด   ระยะเวลาประกาศ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
   
   วิภาภรณ์ คารมดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล