ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาการเช่าสถานที่โรงอาหาร  
 

 ประกาศวันที่  23 กันยายน 2562

 รายละเอียด   ดังไฟล์ที่แนบ

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาการเช่าสถานที่โรงอาหาร  
 
   
   ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ