ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

 ประกาศวันที่  16 พฤษภาคม 2562

 รายละเอียด   เลขที่ 1/2562 จ้างก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2562 กำหนดยื่นซองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 >>ดังไฟล์ที่แนบ<<

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 ไฟล์แนบ ::   ไฟล์ดังที่แนบ  
 
   
   ชยสรณ์ สมศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ