ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 2561 (ใหม่)...[15 มี.ค. 2562]   
    (***แก้ไข***) ประกาศ​ เรื่อง​ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[11 มี.ค. 2562]   
    ประกาศ​ เรื่อง​ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[26 ก.พ. 2562]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง การเปิดทำการสอนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2561...[26 ก.พ. 2562]   
    ประกาศชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม...[17 ม.ค. 2562]   
    ประกาศชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม...[17 ม.ค. 2562]   
    ประกาศชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว...[17 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ รายการวัสดุการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี...[15 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ...[14 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ​ เรื่อง​ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[25 ธ.ค. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด