งานประกันคุณภาพ  
     
  ปีการศึกษา 2554  
     
 
    คำสั่งแต่งตั้ง
    คำสั่งรับผิดชอบตัวบ่งชี้
    คู่มือประกันวิทยาลัย
    คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
    เครื่องมือมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
    ตัวอย่าง SAR ระดับบุคคลปีการศึกษา 2553
    บันทึกข้อความ รายงานผลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับแผนกวิชา
    บันทึกข้อความรายงานผลตัวบ่งชี้วิทยาลัย ระดับวิทยาลัย
    แบบฟอร์ม SAR แผนก
    แบบฟอร์ม SAR ระดับบุคคลปีการศึกษา 2554
    แบบฟอร์ม sar ระดับวิทยาลัย
    รายงานประเมินคุณภาพต้นสังกัด
    วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนตัวบ่งชี้ (ตัวอย่าง)
    เอกสารประกอบตัวบ่งชี้แผนก
    เอกสารประกอบตัวบ่งชี้วิทยาลัย
    เอกสารไปอบรม
     
     
 
     
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 336
เมื่อวาน 434
เดือนนี้ 10,885
เดือนที่แล้ว 10,885
ปีนี้ 20,423
ปีที่แล้ว 48,369
รวม 68,792
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th