ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
     
  ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
     
 
   
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   
   
    งานครูที่ปรึกษา
   
   
    งานปกครอง
   
   
    งานแนะแนวอาชีพฯ
   
   
    งานโครงการพิเศษฯ
   
   
    งานสวัสดิการฯ
   
   
    งานนักศึกษาวิชาทหาร
    หนังสือแสดงความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
    ประกาศกองกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ ๘ / ๒๕๕๗) เรื่อง การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ตัวอย่างการเขียนใบสมัครเข้าสอบ นศท.
    ใบสมัครเข้าสอบ นศท.
    ใบลา นศท.
 
     
     
     
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 109
เมื่อวาน 102
เดือนนี้ 2,492
เดือนที่แล้ว 3,138
ปีนี้ 2,492
ปีที่แล้ว 48,369
รวม 50,861
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th