Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 2561 (ใหม่)...[15 มี.ค. 2562]   
    (***แก้ไข***) ประกาศ​ เรื่อง​ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[11 มี.ค. 2562]   
    ประกาศ​ เรื่อง​ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[26 ก.พ. 2562]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง การเปิดทำการสอนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2561...[26 ก.พ. 2562]   
    ประกาศชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม...[17 ม.ค. 2562]   
    ประกาศชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม...[17 ม.ค. 2562]   
    ประกาศชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว...[17 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ รายการวัสดุการแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี...[15 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ...[14 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ​ เรื่อง​ ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[25 ธ.ค. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[28 ก.พ. 2562]   
    กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[27 ก.พ. 2562]   
    ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น //ลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0/มส.ทุกระดับชั้น//สอบแก้ตัว 0/มส. ทุกระดับชั้น//ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน //ประกาศผลสอบแก้ตัว 0/มส. ทุกระดับชั้น//เรียนภาคฤดูร้อน (เฉพาะวันทำการ) //ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน เปิดภาคเรียนที่ 1/2562...[18 ก.พ. 2562]   
    แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561...[26 ธ.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[15 พ.ย. 2561]   
    ลงทะเบียนรอบ 2 ใบ Pay In ค่าลงทะเบียน(จ่ายเงินที่ธนาคารวันที่ 16-21 ตุลาคม 2561) ภาคเรียนที่ 2/2561...[16 ต.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล...[24 ก.ย. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เรื่องคำสั่งแต่งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...[17 ก.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[14 มี.ค. 2562]   
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2...[27 ก.พ. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองงานวัดผลและประเมินผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[25 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจําเดือนธันวาคม 2561 งานพัสดุ จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...[23 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อป้ายอะคริลิคติดห้องเรียน งานอาคารสถานที่ จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[23 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาภายในแผนกวิชาช่างยนต์ จํานวน ๔ รายการ...[23 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานอาคารสถานที่ จํานวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[23 ม.ค. 2562]   
    ประกาศ โครงการซื้อวัสดุซ่อมแซม งานอาคารสถานที่ จํานวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...[23 ม.ค. 2562]   
    ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๕๕,๐๐๐ บีทียู ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (๑๗ มกราคม ๒๕๖๒)...[18 ม.ค. 2562]   
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๕๕,๐๐๐ บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[03 ม.ค. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้บริหารสถานศึกษา  
     
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 21
เมื่อวาน 63
เดือนนี้ 2,758
เดือนที่แล้ว 3,688
ปีนี้ 12,225
ปีที่แล้ว 49,898
รวม 62,123
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th