ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียน​ นักศึกษา​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)​ (รอบ2)​ ประจำปีการศึกษา​ 2562...[18 เม.ย. 2562]   
    ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบตัวนักเรียนนักศึกษา...[05 เม.ย. 2562]   
    ประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    ประมาณค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว 9 เมษายน 2562 ตามห้อง...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ช่างยนต์)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้าง/การบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การโรงแรม/การท่องเที่ยว)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[05 เม.ย. 2562]   
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562...[01 เม.ย. 2562]   
    ประกาศวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 2561 (ใหม่)...[15 มี.ค. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประชาสัมพันธ์จากงานศูนย์บ่มเพาะฯ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)...[19 ก.ค. 2562]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[17 มิ.ย. 2562]   
    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2562 **ให้ผู้ที่สนใจติดต่องานศูนย์บ่มเพาะฯ***ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562...[14 มิ.ย. 2562]   
    ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2562 (ปวช.2 / ปวช. 3) **ล่าช้า**...[13 พ.ค. 2562]   
    ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2562 (ปวส.2) **ล่าช้า**...[13 พ.ค. 2562]   
     รายงานฐานข้อมูลผู้ผ่านการาบ่มเพาะที่จบการศึกษาและเป็นเจ้าของธุรกิจ...[24 เม.ย. 2562]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[28 ก.พ. 2562]   
    กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[27 ก.พ. 2562]   
    แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561...[26 ธ.ค. 2561]   
    ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่องสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ...[15 พ.ย. 2561]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศแผนการจัดซื้้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบ 2...[29 พ.ค. 2562]   
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562...[23 พ.ค. 2562]   
    ประกาศยกเลิกงานจ้างก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[21 พ.ค. 2562]   
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[16 พ.ค. 2562]   
    ประกาศแผนการจัดซื้้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562...[16 พ.ค. 2562]   
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถนนทางเข้า-ออกวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง...[23 เม.ย. 2562]   
    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...[28 มี.ค. 2562]   
    ยกเลิกประกาศประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[25 มี.ค. 2562]   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[14 มี.ค. 2562]   
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 55000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2...[27 ก.พ. 2562]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 87
เดือนนี้ 2,229
เดือนที่แล้ว 3,260
ปีนี้ 30,607
ปีที่แล้ว 49,898
รวม 80,505
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th