ประกาศข่าว  
     
 
 
 
  ภาพกิจกรรม  
       
     
    ดูทั้งหมด         
 
  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
     
   
 

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...[03 ก.ค. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[30 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาด (COVID-19)...[30 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง...[23 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างยนต์...[19 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง...[19 มิ.ย. 2563]   
    สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562...[18 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[08 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[27 พ.ค. 2563]   
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน...[07 พ.ค. 2563]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ข่าวนักเรียนนักศึกษา  
    ประกาศ ใบสมัครขอรับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ 2 รุ่นที่ 4...[08 ก.ค. 2563]   
    กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1...[26 มิ.ย. 2563]   
    ขั้นตอนการดำเนินการในระบบ E-Studentloan (กยศ.)...[18 มิ.ย. 2563]   
    รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2563...[17 มิ.ย. 2563]   
    รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563...[17 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1/2563...[12 มิ.ย. 2563]   
    ขั้นตอนในการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563...[11 มิ.ย. 2563]   
    แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดแบบคำขอกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 1/2563 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส....[09 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ...[08 มิ.ย. 2563]   
    ประกาศ แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563...[08 มิ.ย. 2563]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  ประกาศข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[28 เม.ย. 2563]   
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[20 เม.ย. 2563]   
    ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[20 เม.ย. 2563]   
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)...[20 เม.ย. 2563]   
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[08 เม.ย. 2563]   
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรกระแสตรงและกระแสสลับพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[08 เม.ย. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[30 มี.ค. 2563]   
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมืดวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...[27 มี.ค. 2563]   
    ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...[18 มี.ค. 2563]   
    ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)...[18 มี.ค. 2563]   
     
   อ่านทั้งหมด   
 
  สำนักงานภายใน สอศ. และ สถานศึกษาใน อศจ.  
  สำนักงานภายใน สอศ.   สถานศึกษาใน อศจ.  
  - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีฯ  
  - สำนักอำนวยการการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ  
  - สำนักความร่วมมือการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรี  
  - สำนักติดตามและประเมินผลฯ   - วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ  
  - สำนักนโยบายและแผนฯ   - วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
  - สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   - วิทยาลัยเทคนิคสิชล  
  - สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ   - วิทยาลัยการอาชีพพรหมคิรี  
  - กลุ่มงบประมาณและติดตามผล สอศ.   - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
      - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ  
      - วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีฯ  
 
  ระบบสารสนเทศ  
      
 
     
 
     
 
  รวมลิงค์  
      
 
     
     
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
     
 
     
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     
 
 
 
  ข้อมูลพื้นฐาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ข้อมูล ๙ ประเภท  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
   
   
  รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล P-SAR (Online)  
   
 
  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   
 
  งานส่งเสริมผลผลิตการ  
   
 
  แผนปฎิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ 2560  
  ประจำปีงบประมาณ 2561  
  ประจำปีงบประมาณ 2562  
  ประจำปีงบประมาณ 2563  
 
  งานการเงิน  
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563  
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
 
  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม  
   
   
   
   
 
  สถิติการเยี่ยมชมเวบไซต์  
 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 140
เดือนนี้ 2,694
เดือนที่แล้ว 11,404
ปีนี้ 58,436
ปีที่แล้ว 48,369
รวม 106,805
 
 
     
  ผู้ดูแลระบบ  
 
 
     
  Design By www.ts-tech.ac.th